Oh!Buku

Merasa Aksara

Quranic Pictures of the Universe

Qur'anic Pictures of the Universe Book Cover Qur'anic Pictures of the Universe
Osman Bakar
Islamic Book Trust and UBD Press
224

by Siddiq Husainy Hasbullah

This book is a part of a bigger project from Prof Osman Bakar on the said topic. This book takes five Quranic views of the Universe from the bigger project, namely:

  1. Astronomical
  2. As a World of Lights and Darkness
  3. Architectural
  4. Divine Creation
  5. Human microcosm (small Universe)

Quoting from the author:

“.. this book may be viewed as a work on scientific exegesis (tafsir ‘ilmi) of the Qur’an.”

Hence, there is no surprise that the bulk of the discussions pertains to the nitty gritty of the Arabic language and its wide range of meanings. The first four views of the Qur’an is okay, I believe. Am not really that enthusiastic despite some interesting views here and there. I feel it is due to my lack of prior readings about the universe as a fact that i fail to appreciate deeply enough because the first four views are really based on the physical appearance of the universe.

Continue reading

HAMKA dan Peribadi Merdeka

Peribadi Book Cover Peribadi
Dr. Hj Abdul Malik Karim Amrullah HAMKA
PTS
2017

Ketika ramai orang memperkatakan novelnya, saya mengenali buya HAMKA lewat karya non-fiksyen, iaitu buku Tasawuf Moden. Tidak pula dapat saya kenal pasti buku manakah yang beliau tulis atau terbitkan terlebih dahulu, cuma terdapat catatan dalam bahagian Pendahuluan yang mencatatkan tarikh Januari 1950, beberapa tahun selepas Republik Indonesia diisytiharkan merdeka.

Secara umumnya, gaya penulisan buku ini hampir kepada gaya penulisan buku-buku genre self-help yang popular pada masa kini. Buku ini dimulakan dengan pendefinisian peribadi, faktor-faktor yang memunculkan sesebuah peribadi, faktor penguat dan pelemah serta kesempurnaan sesebuah peribadi. Tidak menghairankan sekiranya buya HAMKA banyak memetik pandangan tokoh-tokoh barat, seperti Socrates, Schopenhauer dan Tolstoy.

Pada tempat-tempat tertentu, ditunjukkan tokoh-tokoh Barat yang sesuai seperti Arstide Briand dan Lloyd George. Hal ini bukanlah bermaksud kekaguman HAMKA terhadap Barat, melainkan menunjukkan begitu luas pembacaan beliau sehingga mencakupi tokoh ilmu dan siasah di Barat pada zaman tersebut. Sebagai pengimbang, turut beliau tonjolkan tokoh-tokoh politik Timur pada era tersebut seperti Saad Zaghlul Pasya, Raja Saud, Mohammad Hatta serta Haji Agus Salim.

Peribadi Merdeka

Titik yang membezakan buku kecil HAMKA ini dengan deretan buku self-help yang kita dapati kini ialah penekanannya kepada peribadi yang merdeka. Seawal bahagian Pendahuluan lagi, beliau menyatakan bahawa:

Continue reading

Naratif Ogonshoto: Sebuah teks realisme magis

Naratif Ogonshoto
Anwar Ridhwan
Arsalia
2004

Oleh Iman Danial Hakim

Naratif Ogonshoto: Rangkuman Cerpen Dalam Sebuah Novel

Perkara pertama yang saya lakukan sesudah menamatkan Naratif Ogonshonto adalah dengan membuka Google Map! Saya benar-benar penasaran untuk mengetahui adakah negara kepulauan yang terletak di lautan Pasifik ini wujud?

Ternyata Ogonshoto, negara kepulauan yang terdiri daripada Pulau Gora-Gora, Futu-Ata dan Rai-Rapa hanyalah sebuah kawasan geografi fiksyen. Dikatakan Ogonshoto merupakan sebuah republik enam buah pulau kurang lebih 1500 batu di barat laut Pulau Easter milik Chile. Ini kehebatan Anwar Ridhwan yang pertama. Penglipur lara yang pakar menghikayatkan cerita sehingga kita tersihir untuk mempercayai yang fiksyen sebagai realiti. Yang tiada sebagai ada.

Naratif Ogonshoto berdiri sebagai karya yang unik sekaligus kompleks. Pembaca dipaksa mengikut rentak penceritaan yang samar-samar supaya yang tersirat di sebalik yang tersurat ditafsirkan. Ia bersifat ala cerita rakyat. Pada bab Prolog: Kawai Maru kita dibawa menerusi sudat pandangan seorang kelasi dari kapal Kawai Maru untuk mengenali Ogonshoto. Di sana kita mendapat isyarat awal bahawa karya ini bakal bergerak dalam bab-bab yang mengandungi pelbagai kisah. Ini dikuatkan lagi dengan rangkap, ”Kisah yang kami kutip berkali-kali; kami susun-susun hingga setiap kisah – seperti seekor ikan – lengkap dari ekor hingga kepalanya”. Prolog diakhiri dengan babak seorang ibu sedang memperdengarkan naratif-naratif Ogoshonto, sebuah hikyat lisan yang epik.

Continue reading

Beberapa Rumusan How To Read A Book

Rumusan ini ditulis oleh Yusra Hulaimi, pembicara siri How To Read A Book anjuran PKPIM Gombak.

 

Siri 1: Mengapa kita membaca?

Sebelum pergi kepada kaedah-kaedah membaca yang dimahukan, kami terlebih dahulu cuba menjawab persoalan “apakah bentuk kemajuan yang mahu kita capai sehinggakan kita tidak ada cara lain melainkan dengan membaca?” dan “apakah masalah yang kita ingin tangani sehinggakan kita tidak ada cara lain melainkan dengan membaca?”

Saya kongsikan pendapat saya bahawa sekurang-kurangnya kita ada tiga sebab yang paling mendasar mengapa perlu kepada membaca.

Pertamanya, kita mempunyai masalah dalam perkara-perkara usul. Ramai orang ingin terus terjun untuk menyelesaikan perkara-perkara furū’ (isu), akan tetapi menggunakan tapak yang selalu berubah-ubah. Kadang kala isu yang sama, tapi justifikasi yang berlainan. Ini selalunya paling jelas terjadi dalam politik. Jadi, untuk mengkejapkan akar pemikiran, seseorang perlu membaca dengan cergas.

Kedua, kita hidup dalam zaman di mana teknologi mengambil alih banyak aktiviti manusia seperti yang terlihat dalam bidang industri. Sehinggakan, kapasiti berfikir kian diambil alih sedikit demi sedikit oleh teknologi maklumat. Maka, selain mengekalkan kemahiran berfikir, membaca juga mampu menjadi alat saringan untuk menerima maklumat yang perlu dan membuang yang selainnya.

Continue reading

Mengenali How To Read a Book?

Apabila sesuatu buku mahupun artikel menggunakan tajuk how-to, ia bersifat praktikal dan digunakan sebagai panduan. Saya mulanya tertarik apabila Syeikh Hamza Yusuf mengulas buku How To Read A Book di YouTube.

Buku tulisan Mortimer Jerome Adler ini menegaskan bahawa aktiviti membaca ialah satu aktiviti aktif, tidak seperti pandangan kebanyakan orang. Beliau membahagikan aras pembacaan kepada empat tahap :

  1. Elementary reading
  2. Inspectional reading
  3. Analytical reading
  4. Syntopical reading (membaca beberapa buku mengenai satu subjek)

Setiap tahap pembacaan ini mempunyai peringkat dan pra-syarat (prerequisites) untuk mencapai tahap pembacaan tersebut. Misalnya, kita sudah menguasai elementary reading apabila menamatkan sekolah rendah namun belum tentu dapat menguasai analytical atau syntopical reading, kemahiran yang diperlukan sebagai seorang mahasiswa.

Di samping penegasan beliau mengenai peri penting seorang pembaca untuk menjadi pembaca analitikal (analitical reader), beliau menerangkan cara-cara berkomunikasi dengan pelbagai jenis bahan bacaan antaranya falsafah, kesusasteraan, sains sosial serta sains dan matematik dalam bahagian ketiga buku ini.

« Older posts

© 2017 Oh!Buku

Theme by Anders NorenUp ↑