Currently Reading, The Colour of #Inequality #BlogAction14

Inequality is a sensitive issue, considering Malaysia as a multi-racial country. In our case, economic inequality happened along with racial line. Thus come the title of the book that I’m reading right now, The Colour of Inequality. It is a part of doctoral dissertation of Dr. Muhammed Abdul Khalid who graduated from grande école Science Po Paris.

• • •

Baucar Buku dan Belanjawan

Beberapa tahun kebelakangan ini, antara yang menjadi sebutan dalam kalangan pelajar ialah Baucar Buku 1Malaysia (BB1M). Walaupun hanya bernilai RM250 untuk seorang pelajar, jumlah keseluruhan peruntukan kerajaan mencecah RM325 juta bagi program ini. Perlu disedari bahawa program ini ialah satu bentuk suntikan kepada pasaran buku yang melibatkan penulis, penerbit, pencetak dan penjual buku.

• • •
1 2 3 10