Skip to content

Merenung Seni Befikir yang Hilang #SBYH

Seni Berfikir Yang Hilang
Hasrizal Abdul Jamil
Philosophy
Iman Publication Sdn Bhd
20/01/2020
252

Mungkin telah sampai masa untuk kita berpatah balik selangkah ke belakang dalam melihat semua isu ini. Mengapakah ia mencetuskan pelbagai konflik? 

Sebagai ‘pengikut’ tulisan-tulisan Ustaz Hasrizal Abdul Jamil di blog mahupun karya-karyanya yang terdahulu, topik-topik yang disentuh dalam buku Seni Berfikir yang Hilang pada tahun 2020 bukanlah sesuatu yang terlalu asing buat saya secara peribadi.

Adakalanya seolah-olah mengimbau beberapa kuliah beliau yang sempat diikuti, terutamanya di Khalifah Model School Ampang.

Apa yang cuba disampaikan oleh penulis kepada pembaca adalah beberapa huraian beliau mengenai kitab kecil yang dikarang oleh Syeikh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi bertajuk Thaqafah Al-Da’iyah. Karya ini boleh dikatakan kurang menjadi perhatian dalam konteks masyarakat Malaysia. Namun begitu, masih terdapat penerbit yang telah menterjemahkan kitab ini ke bahasa Melayu dengan judul Tazkirah Para Pendakwah, yang pada hematnya kurang menjelaskan makna thaqafah dalam judul asalnya.

Agama merupakan salah satu inti kepada masyarakat kita, terutamanya bangsa Melayu. Persoalan-persoalan kehidupan baik dari sudut kebersihan, makan minum, jual beli, bahkan prosedur perubatan masa kini tidak pernah lari dari perbahasan agama yang kuat. Halal atau haram, patuh syariah atau tidak.

‘Seni Berfikir’ atau ‘Berfikir’ yang hilang?

Dari satu sudut pandangan, hal ini menunjukkan peningkatan kesedaran beragama dalam masyarakat. Alhamdulillah.

Read More »Merenung Seni Befikir yang Hilang #SBYH

Dilema Pembangunan dalam Sains untuk Manusia

SAINS UNTUK MANUSIA
Dzulkifli Abdul Razak
IIUM Press & Majalah Sains
2020
154

Dalam sejarah pembangunan negara, pelbagai idea dan wacana pembangunan telah dirancang dan diterapkan dengan matlamat untuk melonjakkan taraf kehidupan rakyat dan kesejahteraan negara. Sebagai contoh, strategi pembangunan luar bandar menerusi kegiatan pertanian komoditi masih relevan dengan potensi geografi dan demografi beberapa negeri di Malaysia.

Beberapa perancangan pembangunan jangka panjang telah dirangka bagi mencapai hasrat tersebut seperti Wawasan 2020 yang digagaskan oleh YABhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Wawasan tersebut meletakkan sembilan cabaran strategik yang perlu ditangani sebelum Malaysia mencapai negara yang maju, salah satunya adalah:

mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.

Sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, secara ringkasnya STEM menjadi salah satu mangkin utama dalam pembangunan negara. Pelbagai dasar dan usaha digembleng bagi mencapai hasrat Cabaran Keenam Wawasan 2020 tersebut. Mengambil sudut pandang seorang pendidik dan pemimpin institusi pendidikan, Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Dzulkifli Abdul Razak mengupas perubahan wacana dan hala tuju STEM semasa dalam himpunan tulisannya yang diterbitkan sebagai Sains untuk Manusia, terbitan Bersama IIUM Press dan MajalahSains.Com.

Read More »Dilema Pembangunan dalam Sains untuk Manusia

Fiqh Siasah: Risalah mengenai Syura

​Fiqh Siasah: Dari Perspektif Legitimasi dan Perlaksanaan Kekuasaan Politik
Dr. Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti
ILHAM Books
2019
73

Perbahasan tentang Islam dan politik, walaupun menarik dalam konteks semasa tetapi satu yang telah lama saya tinggalkan buat beberapa ketika. Salah satunya disebabkan banyak penulisan tema berkenaan masih berada pada teoritikal dengan merujuk kepada amalan sewaktu zaman keemasan Islam, yakni zaman Rasulullah S.A.W serta zaman pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidun.

Kebanyakan literatur Islam dan politik yang sempat saya tekuni menanggapi syura sebagai satu konsep yang hampir dengan konsep demokrasi yang diamalkan masa kini, sedangkan konsep demokrasi itu sendiri mempunyai sejarah dan perkembangannya yang tersendiri hingga membawa kepada pelbagai kaedah demokrasi yang diamalkan pada kebanyakan negara bangsa moden kini.

Demokrasi boleh difahami sebagai kaedah untuk mengabsahkan kekuasaan sesuatu kerajaan yang memerintah, pada masa yang sama turut difahami sebagai kaedah bagi melibatkan sekelompok besar masyarakat dalam pembentukan hala tuju dan dasar sesebuah negara menerusi perwakilan kuasa di parlimen. Melihat kepada nuansa konsep demokrasi itu sendiri, Dr. Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti membahaskan dengan lebih terperinci konsep syura, dengan mengkategorikannya kepada syura dan musyawarah.

Read More »Fiqh Siasah: Risalah mengenai Syura
Exit mobile version