Muhammad Fakhruddin

Pegawai tadbir dengan latar pendidikan dalam Sains Persekitaran. Pengkaji novel fiksyen sains di universiti, sekelip mata beralih ke latihan dan amali dasar, pekeliling dan garis panduan di Institut X. Pembaca karya fiksyen Melayu sebelum mengenali karya pemikir-pemikir besar yang lain, seperti anak kecil yang hanya memerhati di gigi air.

Dilema Pembangunan dalam Sains untuk Manusia

SAINS UNTUK MANUSIA
Dzulkifli Abdul Razak
IIUM Press & Majalah Sains
2020
154

Dalam sejarah pembangunan negara, pelbagai idea dan wacana pembangunan telah dirancang dan diterapkan dengan matlamat untuk melonjakkan taraf kehidupan rakyat dan kesejahteraan negara. Sebagai contoh, strategi pembangunan luar bandar menerusi kegiatan pertanian komoditi masih relevan dengan potensi geografi dan demografi beberapa negeri di Malaysia.

Beberapa perancangan pembangunan jangka panjang telah dirangka bagi mencapai hasrat tersebut seperti Wawasan 2020 yang digagaskan oleh YABhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Wawasan tersebut meletakkan sembilan cabaran strategik yang perlu ditangani sebelum Malaysia mencapai negara yang maju, salah satunya adalah:

mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.

Sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, secara ringkasnya STEM menjadi salah satu mangkin utama dalam pembangunan negara. Pelbagai dasar dan usaha digembleng bagi mencapai hasrat Cabaran Keenam Wawasan 2020 tersebut. Mengambil sudut pandang seorang pendidik dan pemimpin institusi pendidikan, Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Dzulkifli Abdul Razak mengupas perubahan wacana dan hala tuju STEM semasa dalam himpunan tulisannya yang diterbitkan sebagai Sains untuk Manusia, terbitan Bersama IIUM Press dan MajalahSains.Com.

Read More »Dilema Pembangunan dalam Sains untuk Manusia

Fiqh Siasah: Risalah mengenai Syura

​Fiqh Siasah: Dari Perspektif Legitimasi dan Perlaksanaan Kekuasaan Politik
Dr. Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti
ILHAM Books
2019
73

Perbahasan tentang Islam dan politik, walaupun menarik dalam konteks semasa tetapi satu yang telah lama saya tinggalkan buat beberapa ketika. Salah satunya disebabkan banyak penulisan tema berkenaan masih berada pada teoritikal dengan merujuk kepada amalan sewaktu zaman keemasan Islam, yakni zaman Rasulullah S.A.W serta zaman pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidun.

Kebanyakan literatur Islam dan politik yang sempat saya tekuni menanggapi syura sebagai satu konsep yang hampir dengan konsep demokrasi yang diamalkan masa kini, sedangkan konsep demokrasi itu sendiri mempunyai sejarah dan perkembangannya yang tersendiri hingga membawa kepada pelbagai kaedah demokrasi yang diamalkan pada kebanyakan negara bangsa moden kini.

Demokrasi boleh difahami sebagai kaedah untuk mengabsahkan kekuasaan sesuatu kerajaan yang memerintah, pada masa yang sama turut difahami sebagai kaedah bagi melibatkan sekelompok besar masyarakat dalam pembentukan hala tuju dan dasar sesebuah negara menerusi perwakilan kuasa di parlimen. Melihat kepada nuansa konsep demokrasi itu sendiri, Dr. Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti membahaskan dengan lebih terperinci konsep syura, dengan mengkategorikannya kepada syura dan musyawarah.

Read More »Fiqh Siasah: Risalah mengenai Syura

Mencari Jalan Pulang Kassim Ahmad

Mencari Jalan Pulang daripada Sosialisme kepada Islam
Kassim Ahmad
Zi Publications SDn. Bhd.
2008
248

Autobiography of Kassim Ahmad, a Malaysian political activist.

Dr. Kassim Ahmad adalah manusia zamannya yang membesar di celah batas bendang di Kedah pada zaman penjajahan British dan Jepun. Berkat ketegasan guru besar sekolah rendahnya, juga keazaman bapa beliau sendiri akhirnya beliau berpeluang memasuki sekolah elit di Alor Setar, Kolej Sultan Abdul Hamid seterusnya menyambung pengajian di Universiti Malaya (UM) di Singapura. Memoir Mencari Jalan Pulang daripada Sosialisme kepada Islam mencatatkan sisi-sisi peribadi beliau.

Bermula daripada Buku

Sewaktu di Kolej Sultan Abdul Hamid, beliau bukan sahaja menjadi antara pelajar cemerlang di sekolah malahan aktif dalam pelbagai kegiatan pelajar, terutamanya membabitkan bidang buku dan persuratan. Peluang menjadi pustakawan sekolah digunakan sepenuhnya untuk menikmati pelbagai novel dan sajak kesusasteraan Eropah, antaranya Shakespeare, Wordsworth, Charles Dickens, Albert Camus, Jean-Paul Sartre dan George Bernard Shaw.

Read More »Mencari Jalan Pulang Kassim Ahmad