Oh!Buku

Merasa Aksara

Category: How to Read a Book?

Beberapa Rumusan How To Read A Book

Rumusan ini ditulis oleh Yusra Hulaimi, pembicara siri How To Read A Book anjuran PKPIM Gombak.

 

Siri 1: Mengapa kita membaca?

Sebelum pergi kepada kaedah-kaedah membaca yang dimahukan, kami terlebih dahulu cuba menjawab persoalan “apakah bentuk kemajuan yang mahu kita capai sehinggakan kita tidak ada cara lain melainkan dengan membaca?” dan “apakah masalah yang kita ingin tangani sehinggakan kita tidak ada cara lain melainkan dengan membaca?”

Saya kongsikan pendapat saya bahawa sekurang-kurangnya kita ada tiga sebab yang paling mendasar mengapa perlu kepada membaca.

Pertamanya, kita mempunyai masalah dalam perkara-perkara usul. Ramai orang ingin terus terjun untuk menyelesaikan perkara-perkara furū’ (isu), akan tetapi menggunakan tapak yang selalu berubah-ubah. Kadang kala isu yang sama, tapi justifikasi yang berlainan. Ini selalunya paling jelas terjadi dalam politik. Jadi, untuk mengkejapkan akar pemikiran, seseorang perlu membaca dengan cergas.

Kedua, kita hidup dalam zaman di mana teknologi mengambil alih banyak aktiviti manusia seperti yang terlihat dalam bidang industri. Sehinggakan, kapasiti berfikir kian diambil alih sedikit demi sedikit oleh teknologi maklumat. Maka, selain mengekalkan kemahiran berfikir, membaca juga mampu menjadi alat saringan untuk menerima maklumat yang perlu dan membuang yang selainnya.

Continue reading

Mengenali How To Read a Book?

Apabila sesuatu buku mahupun artikel menggunakan tajuk how-to, ia bersifat praktikal dan digunakan sebagai panduan. Saya mulanya tertarik apabila Syeikh Hamza Yusuf mengulas buku How To Read A Book di YouTube.

Buku tulisan Mortimer Jerome Adler ini menegaskan bahawa aktiviti membaca ialah satu aktiviti aktif, tidak seperti pandangan kebanyakan orang. Beliau membahagikan aras pembacaan kepada empat tahap :

  1. Elementary reading
  2. Inspectional reading
  3. Analytical reading
  4. Syntopical reading (membaca beberapa buku mengenai satu subjek)

Setiap tahap pembacaan ini mempunyai peringkat dan pra-syarat (prerequisites) untuk mencapai tahap pembacaan tersebut. Misalnya, kita sudah menguasai elementary reading apabila menamatkan sekolah rendah namun belum tentu dapat menguasai analytical atau syntopical reading, kemahiran yang diperlukan sebagai seorang mahasiswa.

Di samping penegasan beliau mengenai peri penting seorang pembaca untuk menjadi pembaca analitikal (analitical reader), beliau menerangkan cara-cara berkomunikasi dengan pelbagai jenis bahan bacaan antaranya falsafah, kesusasteraan, sains sosial serta sains dan matematik dalam bahagian ketiga buku ini.

© 2017 Oh!Buku

Theme by Anders NorenUp ↑