Media

Jurnal

Ethical Concerns About Human Genetic Enhancement in the Malay Science Fiction Novels (2018)

Dapatan kajian di bawah topik “Aspek-aspek Etika dalam Novel Fiksyen Sains” bersama dengan penyelia saya. Artikel ini menghuraikan kandungan daripada empat novel fiksyen sains yang mutakhir, iaitu Klon, Leksikon Ledang, Transgenesis Bisikan Rimba, serta Transgenik Sifar mengenai isu pengukuhan genetik manusia menerusi aplikasi bioteknologi.

Human genetic enhancement | Human transgenic | Human cloning | Bioethics | Science fiction novels

Akhbar

Berita Harian, 29 November 2015

Rencana mengenai perkembangan genre fiksyen sains, khususnya novel Melayu. Hasil cuitan Ustaz Nazmi @bukunota usai saya membentang sebahagian hasil dapatan kajian dalam satu persidangan bidang bioetika.

Utusan Malaysia, 13 Oktober 2013

Satu ulasan terhadap kumpulan puisi bung Hazwan Ariff Hakimi bertajuk Sasterawanara Keraton.

Antologi

Siti Nurmalaysia (2013)


Himpunan karya peserta Minggu Penulis Remaja (MPR) tahun 2010, yang turut mengandungi dua buah sajak saya.

Trem ke Pintu Syurga (2012)


Antologi cerpen karya penulis dan penuntut Malaysia di luar negara terbitan Grup Karyawan Luar Negara. Saya turut menyumbang satu cerpen di samping pembantu Dr. Shahkang sebagai editor utama.