Penyumbang dan penolong editor antologi cerpen ini, terbitan GKLN.

Penyumbang dan penolong editor antologi cerpen ini, terbitan GKLN.