Tag: ABIM

  • Merumus Faham Ilmu (Epistemologi) Manhaj Malizi

    Wacana mengenai faham ilmu ini bukanlah terlalu asing buat Malaysia, kerana salah seorang tokoh yang terlibat dalam wacana ini ialah Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Turut membantunya ialah anak-anak murid seperti Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud dan juga Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang terkehadapan sewaktu era 70-an. Hasil perjuangan tokoh-tokoh inilah yang membuahkan…