Tag: Dalam Terang

  • Dalam Terang, Sebuah Puisi

    Seingat saya, saya tertarik dengan satu video yang menampilkan puisi Pelbagai Cahaya dalam kumpulan puisi ini. Menurut Prof. Wan Mohd Nor dalam prakatanya, Dalam Terang yang ditukangnya sebagai sebuah puisi panjang, dijuzukkan kepada beberapa bahagian, boleh juga dikatakan anekdot dalam puisi panjang ini. Adakalanya saya membaca karya sastera dengan tujuan lari dari hiruk-pikuk semasa. Tetapi…