Tag: Sains untuk Manusia

  • Dilema Pembangunan dalam Sains untuk Manusia

    Dalam sejarah pembangunan negara, pelbagai idea dan wacana pembangunan telah dirancang dan diterapkan dengan matlamat untuk melonjakkan taraf kehidupan rakyat dan kesejahteraan negara. Sebagai contoh, strategi pembangunan luar bandar menerusi kegiatan pertanian komoditi masih relevan dengan potensi geografi dan demografi beberapa negeri di Malaysia. Beberapa perancangan pembangunan jangka panjang telah dirangka bagi mencapai hasrat tersebut…