Tag: Kala Publishers

  • I, Khoo Kay Kim : Perjalanan Sejarawan

    Sejarah sebagai salah satu cabang sains sosial dan kemanusiaan, masih berdiri sebagai disiplin yang mempunyai kaedah pembuktian dan bersandarkan fakta. Sebaliknya, sebagai sejarawan yang dirakam atau merakam kenang-kenangan hidupnya, tidak dapat lari daripada paparan kecenderungan dan pandangan peribadi yang masih belum teruji secara ilmi. Memories comes in impressions, history in facts. Prof. Khoo Kay Kim…