The Fall and Rise of the Islamic State

Noah Feldman: Negara Islam Yang Bagaimana?

The Fall and Rise of the Islamic State Book Cover The Fall and Rise of the Islamic State
Noah Feldman
History
Princeton University Press
2008
189

A critical study reveals the story behind the increasingly popular call for the establishment of the traditional Islamic state in the modern Muslim world and provides a sweeping history of the traditional Islamic constitution, examining the various provisions of the shari'a and arguing for the creation of new institutions that can restore a constitutional balance of power.

Saya menyambung dengan telaah tema Islam dan politik menerusi karya Prof. Noah Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State yang saya kira molek dibaca oleh golongan aktivis dan penggerak gerakan Islam.

Beberapa buku dengan tema yang serupa pernah saya baca, iaitu Who Needs and Islamic State oleh Dr. Abdul Wahab Effendi serta Indahnya Politik Cara Islam karya Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman (UZAR). Sedikit komen mengenai buku tulisan UZAR yang lebih berorientasikan fiqh dan aplikasinya dalam konteks Malaysia berbanding dua buku terdahulu yang cenderung kepada perbahasan sejarah dan falsafah politik dalam Islam.

Tesis Prof. Noah Feldman ialah berdasarkan sejarah umat Islam, seruan menegakkan syariah sebenarnya seruan menegakkan kedaulatan undang-undang (rule of law). Hal ini berlaku apabila ulama’ yang bebas daripada pengaruh kerajaan pada waktu itu, bertindak sebagai penjaga, pentafsir undang-undang sekali gus pengimbang kuasa yang dipegang oleh kerajaan.

Read More »Noah Feldman: Negara Islam Yang Bagaimana?