Skip to content

Dr. Hj Abdul Malik Karim Amrullah HAMKA

HAMKA dan Peribadi Merdeka

Peribadi Book Cover Peribadi
Dr. Hj Abdul Malik Karim Amrullah HAMKA
PTS
2017

Ketika ramai orang memperkatakan novelnya, saya mengenali buya HAMKA lewat karya non-fiksyen, iaitu buku Tasawuf Moden. Tidak pula dapat saya kenal pasti buku manakah yang beliau tulis atau terbitkan terlebih dahulu, cuma terdapat catatan dalam bahagian Pendahuluan yang mencatatkan tarikh Januari 1950, beberapa tahun selepas Republik Indonesia diisytiharkan merdeka.

Secara umumnya, gaya penulisan buku ini hampir kepada gaya penulisan buku-buku genre self-help yang popular pada masa kini. Buku ini dimulakan dengan pendefinisian peribadi, faktor-faktor yang memunculkan sesebuah peribadi, faktor penguat dan pelemah serta kesempurnaan sesebuah peribadi. Tidak menghairankan sekiranya buya HAMKA banyak memetik pandangan tokoh-tokoh barat, seperti Socrates, Schopenhauer dan Tolstoy.

Pada tempat-tempat tertentu, ditunjukkan tokoh-tokoh Barat yang sesuai seperti Arstide Briand dan Lloyd George. Hal ini bukanlah bermaksud kekaguman HAMKA terhadap Barat, melainkan menunjukkan begitu luas pembacaan beliau sehingga mencakupi tokoh ilmu dan siasah di Barat pada zaman tersebut. Sebagai pengimbang, turut beliau tonjolkan tokoh-tokoh politik Timur pada era tersebut seperti Saad Zaghlul Pasya, Raja Saud, Mohammad Hatta serta Haji Agus Salim.

Peribadi Merdeka

Titik yang membezakan buku kecil HAMKA ini dengan deretan buku self-help yang kita dapati kini ialah penekanannya kepada peribadi yang merdeka. Seawal bahagian Pendahuluan lagi, beliau menyatakan bahawa:

Read More »HAMKA dan Peribadi Merdeka

Hati Seorang HAMKA

Dari hati ke hati
Hamka, Yousran Rusydi,
Islam and politics
2002
322

Sociopolitical and religious issues in Indonesia; collected articles.

Siapa yang tak kenal buya HAMKA, ulama’ Minang dari tanah seberang. Namun, beliau tidak sunyi daripada dugaan yang merintangi perjalanan dakwahnya. Difitnah dan ditahan di bawah regim Orde Lama Soekarno, perselisihan beliau dengan Sahibus Samahah Mufti Johor Dato’ Syed Alwi Bin Tahir al-Haddad mewarnai sejarah hidupnya.

Dari Hati Ke Hati merupakan koleksi kolum tulisannya dalam majalah Panji Masyarakat dari tahun 1967 hingga tahun 1981. Meletakkan Islam sebagai dasar dan maksud penulisannya, beliau berjaya mengupas pelbagai isu yang menyelubungi masyarakat Indonesia seawal zaman pra-kemerdekaan  Indonesia hingga tertubuhnya Orde Baru di tangan Jeneral Suharto. Sayangnya tiada catatan khusus mengenai tarikh rencana-rencana tersebut ditulis dan diterbitkan yang boleh memberi gambaran dan kemudahan buat pembaca yang berminat dengan sejarah negara serumpun tersebut.

Read More »Hati Seorang HAMKA