gerakan Islam

al-Shura: Perbahasan Demokrasi dan Islam

Al-Shura: The Qur’anic Principle of Consultation Book Cover Al-Shura: The Qur’anic Principle of Consultation
Ahmad Al-Raysuni
Islam
International Institute of Islamic Thought (IIIT)
30/09/2011
191

Muslims remain largely unaware of the importance and value of the Qur’anic principle of al-Shura (mutual consultation) and the significant role it can play in the advancement and reform of Muslim society. In this work, the author attempts to introduce and examine key meanings and practices of al-Shura, trace its historical evolution, and explore ways in which the principle can be introduced, institutionalized and applied in Muslim societies. There is no doubt that al-Shura has been sidelined throughout the Muslim world and the reasons for this are both historically and politically complex. According to the author, although much has been written on the subject, in reality it has been at best ineffectively applied and at worst heedlessly ignored. Even today it is a hotly contested issue. As al-Shura is increasingly associated with democratic participation in a decision-making process, debate has ignited with critics challenging the notion of equating the principle with western notions of democracy, with others claiming that the principle allows for a meaning that breaks the grip of centralized power. These and other issues are investigated with careful scholarship. Al-Raysuni concludes that al-Shura should be adopted as a way of life for all Muslims to protect their interests and as a vital tool for reconstruction and reform. In doing so he addresses the subject from some intriguing new angles, giving insight into areas hitherto little, if at all, examined.

Urusan berkaitan politik (siyasah) dan pentadbiran digolongkan dalam perbahasan ilmu fiqh muamalat, melibatkan urusan dan perhubungan sesama manusia. Kefahaman mengenai kedudukan perbahasan ilmu ini penting bagi memahami dalil dan kaedah fiqh dalam perbahasan berkaitan politik, seterusnya menonjolkan sifat Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Antara kaedah fiqh yang terpakai secara umum dalam perbahasan muamalat ialah ‘hukum asal bagi urusan muamalat ialah harus melainkan ada dalil mengharamkan’. Hal ini difahami para ulama’ apabila Allah dan Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam telah menetapkan beberapa prinsip yang kekal – juga disebut sebagai thawabit – dalam urusan muamalat, namun kaedah pelaksanaan urusan tersebut boleh berubah mengikut masa, tempat dan keadaan.

Walau bagaimanapun, perubahan pelaksanaan hukum mestilah dirujuk dan dipantau oleh ulama’ yang berkelayakan bukanlah dirombak mengikut nafsu dan kepentingan tertentu semata-mata. Hadith Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menyebut:

Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu (riwayat Muslim)

Kefahaman para sahabat radhiyallahu ‘anhum daripada hadith ini membolehkan mereka mencipta atau mengadaptasi kaedah dan mekanisme dalam urusan politik dan pentadbiran, seperti mana yang banyak dilakukan oleh Saidina Umar Al-Khattab.

Read More »al-Shura: Perbahasan Demokrasi dan Islam

Noah Feldman: Negara Islam Yang Bagaimana?

The Fall and Rise of the Islamic State Book Cover The Fall and Rise of the Islamic State
Noah Feldman
History
Princeton University Press
2008
189

A critical study reveals the story behind the increasingly popular call for the establishment of the traditional Islamic state in the modern Muslim world and provides a sweeping history of the traditional Islamic constitution, examining the various provisions of the shari'a and arguing for the creation of new institutions that can restore a constitutional balance of power.

Saya menyambung dengan telaah tema Islam dan politik menerusi karya Prof. Noah Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State yang saya kira molek dibaca oleh golongan aktivis dan penggerak gerakan Islam.

Beberapa buku dengan tema yang serupa pernah saya baca, iaitu Who Needs and Islamic State oleh Dr. Abdul Wahab Effendi serta Indahnya Politik Cara Islam karya Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman (UZAR). Sedikit komen mengenai buku tulisan UZAR yang lebih berorientasikan fiqh dan aplikasinya dalam konteks Malaysia berbanding dua buku terdahulu yang cenderung kepada perbahasan sejarah dan falsafah politik dalam Islam.

Tesis Prof. Noah Feldman ialah berdasarkan sejarah umat Islam, seruan menegakkan syariah sebenarnya seruan menegakkan kedaulatan undang-undang (rule of law). Hal ini berlaku apabila ulama’ yang bebas daripada pengaruh kerajaan pada waktu itu, bertindak sebagai penjaga, pentafsir undang-undang sekali gus pengimbang kuasa yang dipegang oleh kerajaan.

Read More »Noah Feldman: Negara Islam Yang Bagaimana?

Seminar Tan Sri Asri Muda: Menjernihkan Pelbagai Sisi

Memoir politik Asri: meniti arus Book Cover Memoir politik Asri: meniti arus
Mohamed Asri bin Haji Muda
Penerbit UKM
1993
136

Membicarakan seseorang tokoh adalah sesuatu yang sukar, terutamanya tokoh berkenaan masih lagi hidup. Rupanya membicarakan allahyarham Tan Sri Asri Muda juga ada kesukaran tersendiri, untuk mengesahkan atau menidakkan persepsi pelbagai pihak terhadap allahyarham.

Sabtu lalu (31/1/2015) Akademi Politik Budiman menganjurkan seminar bukan sekadar untuk mengenangnya, tetapi untuk mendalami strategi-strategi politik, penulisan mahupun peribadi beliau. Tiga pembentang pada seminar berkenaan ialah Dr. Kamarul Zaman Yusoff, Puan Ratna Inzah Mohd Asri (salah seorang anaknya) dan Dr. Mustafa Ahmad.

Sekurang-kurangnya kita mendapat manfaat daripada kaca mata akademik, anak negeri (Dr. Kamarul dan Dr. Mustafa asal Kelantan) dan keluarganya sendiri.

Penulis, sebelum ahli politik

Walaupun tidak pernah hidup pada zamannya, saya berkesempatan membaca memoirnya Memoir Politik Asri: Meniti Arus terbitan Penerbit UKM. Buku yang beliau tulis sewaktu menjadi karyawan tamu di UKM, dan dalam prakata (tidak ingat siapa yang menulis setepatnya) ada diceritakan penglibatan beliau dalam kegiatan bahasa dan penulisan sebelum aktif dalam bidang siasah.

Read More »Seminar Tan Sri Asri Muda: Menjernihkan Pelbagai Sisi